Juli 2014

Update Maandag 7 juli 2014

 

 

Yuki Nederland

 

 • Verwijzing naar diverse helpteksten in Yuki is geüpdate (van wiki.yuki.nl naar help.yuki.nl)
 • Bij het aanmaken van incasso machtigingen en/of het bedrijfsprofiel wordt het veld 'BIC code' niet getoond als het gekozen land Nederland is.

 

SEPA

 • In SEPA bestandsnamen wordt geen underscore (“_”) teken meer gebruikt.

 

Btw

 • Opgelost: bij administraties met een gebroken boekjaar wordt in het overzicht omzetbelasting nu het correcte boekjaar getoond.

 

Grootboekrekeningen toegevoegd:

 • 13350 Vooruitbetalingen.


Grootboekrekeningen gewijzigd:

 • 01400 Goodwill (omschrijving gecorrigeerd)
 • 07110 Overige leningen van kredietinstellingen is nu een dynamische rekening
 • 07900 Langlopende leaseverplichtingen is nu een dynamische rekening.

 

Verkoopfactuur layout

 • Lettertypen worden nu alfabetisch gesorteerd getoond
 • Lettertype 'Garamond' is aan de lijst van lettertypen toegevoegd.

 

Yuki België


 • Kas voor maaltijdcheques toegevoegd
 • Nieuwe grootboekrekeningen voor afdracht sociale lasten toegevoegd.

 

Bank

 • Coda import verder verbeterd (versie 1 support)
 • Ondersteuning voor CodaBox toegevoegd
 • ING BE CSV import verbeterd.

 

Btw

 • Geen suppletie aanmaken in Belgische domeinen maar doorschuiven naar de eerste periode in het volgende jaar
 • Omschrijving van de optie “BTW aftrekbaar” gewijzigd naar “BTW van toepassing” in de grootboekinstellingen
 • Documenten zonder BTW en/of afwijkende datum zijn nu visueel duidelijk te onderscheiden.

 

Grootboekrekeningen toegevoegd:

 • 451000 Te betalen BTW
 • 494000 BTW aftrekbaar
 • 657000 Diverse financiële kosten
 • 757000 Diverse financiële baten.

 

Grootboekrekeningen gewijzigd:

 •  Aantal aan te maken 'omzet' rekeningen vergroot naar 8000
 •  Aantal aan te maken 'lening' rekeningen vergroot naar 100.

 

Yuki Platform Partners


 • Mogelijkheid om het contract van een domein op te zeggen voor platform partners is vereenvoudigd. (Link)
 • In het workflow overzicht is de medewerker niet langer verplicht om het bovenste domein te openen.
 • Mogelijkheid om te sorteren op kolom 'relatie' in de workflow
 • Automatische verwerking van facturen is niet meer gelimiteerd tot een maximum bedrag op de factuur