Het is voor Yuki Platform Partners mogelijk om op hun website een widget te plaatsen die verwijst naar de inlogsessie van Yuki


Met onderstaande gegevens kan het Yuki login scherm toegevoegd worden aan de webpagina.

 

Yuki login scherm
Het Yuki login scherm kan met specifieke parameters aanroepen vanuit de eigen website:

 

Mode=1: Login scherm bevat uitsluitend login box (en geen Yuki nieuws e.d.)

Mode=2: Uitsluitend login box + na login wordt Yuki in nieuwe scherm geopend (voor gebruik van login scherm binnen iframe op website)

Width=xxx: De breedte van de login box in pixels.

 

Voorbeeld: https://www.yukiworks.nl/docs/login.aspx?Mode=1&Width=600