Indien het niet mogelijk is om een elektronisch afschrift te downloaden via de website van uw bank kunt u er voor kiezen om het papieren afschrift in te scannen in de administratie.


Voor het verwerken van het afschrift moet u kiezen voor documenttype "Bankafschrift". Het is nu mogelijk om de bankrekening, afschriftnummer, afschriftdatum enz. te specificeren. In het invoerscherm typt u de bankregel over zoals deze staat op het afschrift. Let op dat u het type op standaard laat staan. Als alle regels zijn ingevoerd moet u rechts onderaan "Te boeken 0,0" zien. Zolang het nog te boeken saldo niet op 0,0 staat, is het niet mogelijk om het document (lees bankafschrift) af te handelen. Indien het te boeken saldo wel op 0,0 staat, kunt u het document afhandelen zoals u gewend bent bij in- en verkoopfacturen.


Als u nu op de BO button bovenin uw scherm klikt, ziet u dat uw workflow "te verwerken banktransacties" is gestegen met het aantal ingevoerde regels (tenzij de Yuki software de regel voor u heeft herkend en voor u in de administratie heeft geplaatst). U kunt nu de bankmutaties verwerken zoals u gewend bent.


Indien u geen beschikking heeft over het papierenafschrift, kunt u een 'fictief' document aanmaken die u beschouwt als papierenafschrift. Dit doet u door naar uw archief te gaan en vervolgens in de taakbalk te klikken op "Nieuw document aanmaken". U krijgt nu drie keuze mogelijkheden. U kiest voor "Ik wil direct een document intypen". Vervolgens kunt u het documenttype wijzigingen in "Bankafschrift".