Boekjaar onder de tab AdministratieIn de tab Administratie bij de Adreskaart van de administratie kun je de gegevens vastleggen ten aanzien van de werking van met name het boekjaar. De volgende velden kunnen worden ingevuld:

  • ID: Toegewezen door Yuki
  • Relatiecode: Code gebruikt bij de uitwisseling met de salarisadministratie
  • Loopt het boekjaar van je administratie van januari tot en met december? Dit is indien een administratie niet volgens een kalenderjaar loopt maar bijvoorbeeld van juli 2012-juni 2013
  • Vanaf welk boekjaar moet yuki de administratie bijhouden? Deze waarde (bijvoorbeeld 2013) is een instelling die bepaalt dat er voor dit jaar (dus 2012) geen transacties kunnen worden vastgelegd. Als u toch een boeking in een boekjaar voor het eerste boekjaar vastlegt dan krijgt u de melding: "Transacties met een boekingsdatum die voor de startdatum van de administratie ligt dienen in een beginbalans te worden aangemaakt." De beginbalans is een speciaal type boekhoudkundig document waarmee boekingen buiten periodes om gemaakt kunnen worden. Als er boekingen in een administratie staan kan het Boekjaar NIET meer gewijzigd worden. Als u toch probeert te wijzigingen krijgt u de melding: "Datum van aanvang voor de administratie kan niet worden aangepast. Er zijn reeds transacties voor de beginbalans aangemaakt op 31-12-2006 voor {administratienaam}"  De enige manier om het boekjaar te wijzigen is om de transacties te verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld door deze tijdelijk naar een volgend boekjaar te verplaatsen door de datum aan te passen. Het kan voorkomen dat documenttype Beginbalans ook moet worden aangepast naar Memoriaal en dat enkele boekingen op de Tussenrekeningen Beginbalans {} tijdelijk naar een andere rekening worden gezet.


Meer informatie in de Yuki Wiki: administratiegegevens-wijzigen