Als er niet vanaf de startdatum van de onderneming de administratie wordt gevoerd (er zijn dan al eerdere boekjaren op een andere manier geadministreerd), dan moet de beginstand worden ingevoerd om een juist beeld van het bedrijf te kunnen tonen. De informatie daarvoor kun je uit het boekhoudsysteem halen waarin de accountant of de klant zelf de administratie van het laatste jaar heeft gevoerd. 


Yuki heeft het volgende nodig:

  • Een beginbalans 
  • Een lijst met openstaande debiteuren 
  • Een lijst met openstaande crediteuren. 


De beginbalans mag ook een voorlopige beginbalans zijn. Er hoeft daarmee dus niet te worden gewacht totdat de definitieve jaarrekening is opgemaakt.


De lijst met openstaande debiteuren en crediteuren kun je in Yuki op verschillende manieren aanleveren:

  • Door alle facturen in te scannen die bij het begin van het boekjaar nog niet betaald waren 
  • Door een lijst te uploaden waarin per klant of leverancier de openstaande facturen vermeld zijn. 


Mocht je nog niet over bovenstaande informatie beschikken, dan kun je wel al doorgaan met de gegevens van het huidige boekjaar.  Houd dan wel rekening met het volgende: totdat je deze beginstanden hebt doorgestuurd is de informatie over de bezittingen en schulden van de onderneming niet betrouwbaar. Ook de lijsten met debiteuren en crediteuren zijn dan niet compleet en kunnen daardoor foutieve informatie geven.


Meer informatie in de Yuki Wiki: Opstart beginstand van de administratie