Met behulp van de knop ‘Nieuw domein’ in de portal kan de medewerker een nieuw proefdomein of een actief domein creëren. Voordat er een administratie kan worden opgestart zijn er gegevens nodig. Als je voor het eerst een domein opent zal je gevraagd worden deze gegevens in te voeren. Dat gebeurt in een aantal stappen via een overzichtelijke administratie-wizard. 


Rechtsvorm van onderneming


Algemeen

 • NAW gegevens van de onderneming 
 • Voor- en achternaam van de hoofdcontactpersoon 
 • Telefoon- en internet gegevens 
 • Rechtsvorm (eenmanszaak, BV, stichting, etc.) 
 • Startdatum van de onderneming (in de huidige rechtsvorm) 
 • KvK nummer (indien de klant is ingeschreven) 
 • Bestand met het logo van het bedrijf (in JPG, GIF of PNG-formaat). 


Eenmanszaak, VOF of maatschap

 • Voor- en achternaam eigenaar of firmanten (dit is van belang voor het boeken van eventuele privé uitgaven / onttrekkingen 
 • Btw-nummer (indien de onderneming btw-plichtig is) 
 • Loonheffingennummer (indien dit van toepassing is). 


Extra informatie voor B.V. of N.V.

 • Voor- en achternamen van alle natuurlijke personen die bestuurder zijn 
 • Bedrijfsnaam van alle rechtspersonen die bestuurder zijn 
 • Voor- en achternaam van aandeelhouders (i.v.m. eventuele schuldverhoudingen) 
 • Namen van eventuele deelnemingen (i.v.m. mogelijke leningen) 
 • Is er sprake van een zogenaamd gebroken boekjaar 1. 


Benodigde documenten (scannen of uploaden)

 • Uittreksel van KvK. 


Startdatum van de administratie

Eén van de vragen die gesteld wordt door de administratie-wizard betreft de start van de administratie. Het is belangrijk die datum zorgvuldig in te vullen. 

Yuki verwerkt niet alleen hele boekjaren. Het is mogelijk om in Yuki te werken met een zogenaamde tussenbalans.


Jonge ondernemingen

Bij een net gestarte onderneming ligt het voor de hand dat Yuki de administratie vanaf het begin voert. Voer dan het jaar in waarin de onderneming is gestart. Voorbeeld, in oktober 2012 is de onderneming gestart. Vul dan in dat Yuki vanaf 2012 de boekhouding moet bijhouden.


Ondernemingen die al langer dan 1 jaar bestaan

Bestaat de onderneming al langer en zijn er eerdere boekjaren op een andere manier gevoerd, geef dan aan wat het eerste boekjaar is dat Yuki moet voeren. Belangrijk is dan dat er zo snel mogelijk gegevens worden verstrekt over de situatie aan het begin van het boekjaar. 


Administratie pas volgend jaar opstarten

Als de klant een boekjaar al vrijwel volledig heeft gevoerd in een ander systeem dan is het wellicht beter dat jaar eerst af te maken in dat systeem en pas het volgende jaar over te stappen op Yuki boekhouden.


Start van de eerste btw-aangifte die moet worden verzorgd . 

Geef op vanaf welke aangifte dat gewenst is. Let op dat de allereerste btw-aangifte van een bedrijf op papier moet plaatsvinden en niet via Yuki.